Announcements

The management of Martha’s Inspiration would like to inform you that 50% deposit should be paid upfront before any service that would take up to 2/3 hours. These deposits are not refundable if you do not cancel or notify the management of the salon 24 hours before the appointment day.

Martha´s Inspiration management vás chce informovat, že klient musí zaplatit zálohu ve víši 50% ceny servisu, jestli tento servis trvá 2/3 hodiny nebo déle. Tyto zálohy nejsou možné vrátit jestli klient nezruší a nebo nekontaktuje řízení kadeřnictví 24 hodin před domluveným terminem.
La direction de Martha's Inspiration tient à vous informer que 50% d'acompte doit être payé d'avance avant tout service qui prendrait jusqu'à 2/3 heures. Ces acomptes ne sont pas remboursables si vous n'annulez pas ou ne prévenez pas la direction du salon 24 heures avant la date du rendez-vous.Please notify the management of the saloon 24 hours before the appointment day if you want to cancel your appointment. This information is for clients whose services would take 2/3 hours or more.

Prosíme vás, aby jste kontaktovali řízení kadeřnictví 24 hodin před domluveným terminem, jestli chcete zrušit vaší rezervaci. Tato informace se týče klientů, kteří udělali rezervaci pro servis trvající 2/3 nebo déle.
Veuillez prévenir la direction du salon 24 heures avant le jour du rendez-vous si vous souhaitez l´annuler. Cette information s'adresse aux clients dont les services prendraient 2/3 heures ou plus.We also urge our clients to take out their braids and untangle their children/own hair before the appointment day. You would be charged double the amount if we have to do it at the salon because it is time consuming.

Prosíme naše klienty, aby rozplétali copanky a rozčesávali vlastní/dětem vlasy před domluveným terminem. Budete muset zaplatit dvakrát povodný cenu, jestli to budeme muset dělat my v salonu, protože to zabírá hodně času.
Nous suggérons également à nos clients d'enlever leurs tresses et de démêler leurs enfants et leurs propres cheveux avant le jour du rendez-vous. Vous auriez à payer le double du montant si nous devons le faire au salon parce que cela prend beaucoup de temps.Dear Clients, the management of Martha’s Inspiration would like inform you that since the 31st of March all prices of our services have been increased, thank you for your cooperation and understanding. We are looking forward to your next visit.

Vážéní klienty, Martha´s Inspiration management vás chce informovat, že od 31. Března všechny ceny naších servisů byly navýšeny. Děkujeme za vaše porozumění a čekáme na vaší příští návštěvu.
Chers clients, la direction de Martha's Inspiration vous informe que depuis le 31 mars tous les prix de nos services ont été augmentés, merci pour votre coopération et votre compréhension. Nous attendons votre prochaine visite.The Management of Martha’s Inspiration.